Podrobnosti záznamu

Jméno
   Badura, J.
Autor monografie
   Geologische Übersichtskarte 1 : 200 000 CC 5550 Görlitz
Autor článku
   Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczego na przykladzie rozwoju stozka aluvialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska)
   Holocenskie zmiany srodowiska przyrodniczewo na przyklade rozvoju stozka aluwialnego w rejonie Wzgórz Kozuchowskich (SW Polska)
   A prominent morphotectonic feature of Central Europe
   Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych
   The Sudetic Marginal Fault: a young morphotectonic feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
   The Sudetic Marginal Fault: Late Cenozoic activity constrained by geomorphic and fractured clasts studies
Editor monografie
    Aktywne uskoki Europi Środkowej