Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bajaník, Štefan
Autor článku
   Devón západných Karpát
   Geologická mapa Slovenského Rudohoria - východná časť
   Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc.
   RNDr. Ivan Lehotský, CSc., päťdesiatročný
   Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
   Štruktúrny vrt FV-1 Blhovce (2 001 M)
   Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti