Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bajer, A.
Autor monografie
   Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva
   Po stopách geologie a vína Pavlovských vrchů
   Soil micromorphology in general and archaeological context
   Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
   Za skalními útvary CHKO Žďárské vrchy
Autor článku
   Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
   The Geoarchaeological and Micromorphological Reconstruction of Medieval Food Store Room Floor Layers, the case study from Tisnov, Czech Republic
   Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský kras
   Micromorphological Evidence of Neolithic Rondel-like Ditch Infillings. Case Studies from Těšetice-Kyjovice and Kolín, Czech Republic
   Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
   Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
   Průvodce k exkurzi
   The role of abiotic factors in ecological strategies of Gravettian hunter-gatherers within Moravia, Czech Republic
   Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod : příkladová studie Veselí nad Moravou
   Váté písky na území města Brna