Podrobnosti záznamu

Jméno
   Balon, Karel
Autor článku
   GIS jako informační systém o rekultivacích na Dolech Bílina
   Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
   Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
   Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
   Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
   Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
   Rekultivace území dolů Bílina
   Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
   Using of marl for surface recultivation of overtopped dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin
   Using of Marl for Surface Recultivation of Overtopped Dumpsites in the North Bohemian Brown Coal Basin (Evaluation of Water Erosion Effects)
   Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin