Podrobnosti záznamu

Jméno
   Baloun, Stanislav
Autor článku
   Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
   Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
   Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
   Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě