Podrobnosti záznamu

Jméno
   Barta, F.
Editor monografie
    Sbornik referatu z konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory