Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bejšovec, Zdeněk
Autor článku
   Geologické a inženýrsko-geologické hodnocení oblasti Jezerka-Jezeří
   Geologicko-ekologický výzkum severočeské hnědouhelné pánve
   Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
   Hydrogeologický význam radionuklidů ve vodách ze štol Jezeří a Jezerka
   Kontrolní sledování geotechnických jevů v podmínkách SHD-monitoring
   Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
   Specific development of the northern part of Prunéřov offset, Chomutov part of the North-Bohemian Brown Coal Basin
   Terciérní sedimentace v okrajové části severočeské hnědouhelné pánve v oblasti Prunéřova