Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bíliková, Anna
Autor článku
   Stanovenie bóru vo vodách
   Vplyv velkokapacitných fariem živočišnej výroby na kvalitu vôd
   Výskyt pesticídov v povrchových vodách ČSSR