Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bílková, D.
Autor monografie
   Jeskyně
   Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
Autor článku
   L´enseignement de la spéléologie en République Tchéque: Historique et état actuel
   Pseudokrasové jeskyně barrandienské jednotky (P 112)
   Pseudokrasové jeskyně české křídové pánve
   Pseudokrasové jeskyně českomoravské jednotky (P 123)
   Pseudokrasové jeskyně severočeských hnědouhelných pánví (s křídou a vulkanity) : (P 141)