Podrobnosti záznamu

Jméno
   Blahut, Ľuboslav
Autor článku
   Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin
   Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP
   Geochemical study of the central zone of Zlatobanský volcanic complex
   Problematika stanovenia olova metodou AAS a OES ICP
   Stanovenie kremíka metódou AES ICP