Podrobnosti záznamu

Jméno
   Bürgerová, Eva
Autor článku
   Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
   Současný stav jakosti vody v řece Lužnici
   Vliv zemědělské výroby na obsah těžkých kovů v přilehlých vodních tocích