Podrobnosti záznamu

Jméno
   Burliga, Stanislaw
Autor monografie
   Perm Karkonoskiego basenu piedmontowego i basenu Nachodu. Wycieczka C, POKOS 3, Baseny srodgórskie: kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 15-21 Sep, 2008
   wycieczka B: Osady permskie basenu śródsudeckiego
Autor článku
   Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
   Shear Zones in Unconsolidated Deposits as Indicators of Synsedimentary Tectonic Movements