Podrobnosti záznamu

Jméno
   Charuza, Jan
Autor článku
   Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
   Ochrana nerostného bohatství