Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čáp, Pavel
Autor monografie
   Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
   Geologická mapa Jalapa 1:50 000
   Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
   Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
   Geomorfologická mapa Jalapa
   Mapa de las fracturas tectónicas - Sebaco, Nicaragua
   Mapa de las fracturas tectónicas Jalapa, Nicaragua
   První výsledky studia silicifikace křídových hornin české křídové pánve - přednáška na 3. křídovém semináři (22.-23.5.2006)
   San Juan De Río Coco. Estudio geológico y geomorfológico del área, después de los eventos sísmicos en Marzo 2009
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
   Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
   Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami
   Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora
   Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
Autor článku
   Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry - Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
   Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
   Geophysical record of the Middle Devonian Basal Chotec event in Perigondwanan, Laurussian and Central Asian terranes: possible global pattern reflecting palaeoclimatic record
   Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
   Karbonátové facie požárského souvrství na lokalitách Požáry a Kosov (Barrandien)
   Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
   Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
   Latest Silurian faunal extinctions caused by a supergreenhouse
   A latest Silurian Supergreenhouse: the trigger for the Pridoli Transgrediens Extinction Event
   Magnetosusceptibilitní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze-Řeporyjích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
   Magnetosusceptibilní stratigrafický záznam v požárském souvrství v lomu Požáry 1 v Praze Řeporajích (ludlow až lochkov; pražská pánev)
   Microfacies analysis of Silurian and Devonian type sections (Barrandian, Czech Republic)
   Mikrofacie vápenců hraničního intervalu silurských oddělení ludlow-přídolí na vybraných profilech v Barrandienu
   Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
   Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
   Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu
   Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
   Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří
   The 'Přídolí hothouse', a trigger of faunal overturns across the latest Silurian Transgrediens Bioevent.
   Sedimentární textury křídových pískovců v okolí města Mšené lázně ve středních Čechách
   Sedimentární textury křídových vápenců na Kutnohorsku
   Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi
   Současný stav odkrytosti a prozkoumanosti ordoviku Krušné hory u Hudlic
   Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec
   Spodnopermské vápence v okolí Rovenska pod Troskami
   Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev)
   Zkrasovění mlčechvostského slepence