Podrobnosti záznamu

Jméno
   Červenka, Jiří
Autor článku
   Drilling in a Silurian brachiopod Atrypa Fumosa from the Barrandian Area, Bohemia (Czech Republic)
   Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1
   Uplatnění mělké refrakční seizmiky při inženýrsko-geologickém průzkumu stavby mostu ve Šlapánově