Podrobnosti záznamu

Jméno
   Čoupek, Petr
Autor monografie
   Aplikace Báňské mapy
   Aplikace Digitální mapový archiv
   Aplikace Geochemická prozkoumanost
   Aplikace Geofyzikální prozkoumanost
   Aplikace Hydrogeologická prozkoumanost
   Aplikace Oznámená důlní díla
   Aplikace Svahové nestability - mapované záznamy
   Aplikace Svahové nestability - registrační záznamy
   Aplikace Údaje o území
   Aplikace Vlivy důlní činnosti
   Aplikace Vrtná prozkoumanost
   Aplikace Významné geologické lokality
   The classification tool for the OneGeology Europe legend
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
   Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
   Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS
   Dokumentace svahových nestabilit -WWW aplikace pro spravování datové základny svahových nestabilit (editaci, aktualizaci a administraci)
   Geologické mapy Evropy (1780-1918)
   Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky
   GIS - zprovoznění webového poskytování dat a prohlížecích 2,5D webových služeb a mobilních aplikací
   GIS aplikace Surovinový informační systém
   Hydrogeological and hydrochemical maps of Ethiopia
   Hydrogeologická rajonizace - www aplikace
   IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
   Internetový obchod produktů České geologické služby
   Map Application Borehole Surveys
   Map Application Mineral Information System
   Map Application Mining Impacts
   Map Application Mining Maps
   Map Application Reported Mine Workings
   Map Application Territory Data
   Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
   Mapová prozkoumanost podle listokladů
   Mapové služby pro projekt OneGeology-Europe - poster
   Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR
   REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
   Significant geological localities
   Significant geological localities of the Czech Republic
   TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
   Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
   Vyhledávací aplikace v katalozích knihovny ČGS
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou
   VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
   Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace
   Web map service for the Map of Borehole Surveys
   Web map service for the Map of Historical Mining Maps
   Web map service for the Map of Mineral Information System
   Web map service for the Map of Mining Impacts
   Web map service for the Map of Reported Mine Workings
   Web map service for the Map of Territory Data
   Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS
   Webová mapová služba Báňské mapy
   Webová mapová služba Oznámená důlní díla
   Webová mapová služba pro zpřístupnění geologické mapy České republiky 1:500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Geomagnetické mapy 1:2 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Hydrogeologické mapy Československa 1:1 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění mapy kvartérního pokryvu České republiky 1:500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy radonového indexu 1:500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy zvodnění 1:2 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu hydrogeologických rajonů České republiky
   Webová mapová služba pro zpřístupnění přehledu inženýrskogeologických rajonů 1:1 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění půdní mapy České republiky 1:1 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Radiometrické mapy 1:2 000 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění regionálně geologického schematu České republiky 1:2 500 000
   Webová mapová služba pro zpřístupnění Základní hydrogeologické mapy Československa 1:200 000
   Webová mapová služba Surovinový informační systém
   Webová mapová služba Údaje o území
   Webová mapová služba Vlivy důlní činnosti
   Webová mapová služba Vrtná prozkoumanost
   Website OneGeology-Europe Plus
   Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
   Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
   Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009
Autor článku
   Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey
   Different levels of CD52 antigen expression evaluated by quantitative fluorescence cytometry are detected on B-lymphocytes, CD 34(+) cells and tumor cells of patients with chronic B-cell lymphoproliferative diseases
   Different levels of CD52 antigen expression evaluated by quantitative fluorescence cytometry are detected on B-lymphocytes, CD 34(+) cells and tumor cells of patients with chronic B-cell lymphoproliferative diseases
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
   Gathering and presentation of the data from palaeontological collections: the case study of the Czech Geological Survey
   Geologie Evropy bez hranic - skutečný test proveditelnosti INSPIRE
   Moderní přístup ke geoinformacím
   A new generation of online map applications and map services of the Czech geological Survey
   Retention of Nanoparticles-Labeled Bone Marrow Mononuclear Cells in the Isolated Ex Vivo Perfused Heart After Myocardial Infarction in Animal Model
   Rozdíly v intenzitě exprese antigenu CD20 u pacientů s chronickou B-lymfatickou leukémií, lymfomem z malých lymfocytů a lymfomem plášťové zóny
   Simultaneous analysis of cytokines and co-stimulatory molecules concentrations by ELISA technique and of probabilities of measurable concentrations of interleukins occurring in plasma of healthy blood donors
   Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS
   Vliv typu růstového faktoru na fenotyp subpopulací a kinetiku CD34+ buněk v periferní krvi a štěpech periferních kmenových buněk pacientů s non-hodgkinskými lymfomy indikovaných k autologní t.k