Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dempírová, Ludmila
Autor monografie
   Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7
   Check of Homogeneous Distribution in Solid Sample after Grinding and Milling by X-ray Spectrometry. ISBN 80-8073-167-5
   Hodnocení stanovení těžkých kovů v půdních výluzích
   Inhomogeneity of geological sample quantified by X-ray spectrometry and atomic absorption spectrometry. Comparison of the results (poster)
   Proficiency Testing as a Tool for Improving the Quality of Analytical Data
Autor článku
   The Control charts in quality assurance
   The Evaluation of Precision and Trueness of Some Water Analysis Procedures in the Laboratories of Czech Geological Survey
   The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
   Proficiency Testing as a Tool for Improving the Quality of Analytical Data
   Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
   Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého v kaolínech
   Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
   Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání