Podrobnosti záznamu

Jméno
   Derco, Ján
Autor článku
   Chryzotilový azbest z telies serpentinitov pri Jasove a Brezničke
   Mastenec a mastencové horniny z ložiska Sinec a možnosti ich využitia
   Sekundárne kvarcity a Al-metasomatity Vihorlatu