Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dobra, Eduard
Autor článku
   Geologické pomery a nerastné bohatstvo Alžírskej Sahary
   Geologické poznatky z expertízy v Alžírsku
   Inženierskogeologické podmienky výstavby sídelného aglomerátu Východné Mesto - sídlisko Družba v Košiciach
   Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
   O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
   Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach