Podrobnosti záznamu

Jméno
   Doktór, Stanislaw
Autor článku
   Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
   Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
   Wglebna budowa geologiczna Karpat w šwietle kompleksowej analizy teledetekcyjno-geofizycznej