Podrobnosti záznamu

Jméno
   Dudíková Schulmannová, Barbora
Autor monografie
   Aplikace Dekorační kameny
   Application Decorative stones
   Exkurzní průvodce pro Geopark Vysočina
   Geologická mapa 1:50 000, list Chapernal, Kostarika
   Geologická mapa 1:50 000, list Juntas, Kostarika
   Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
   Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí
   Internet Database of Decoration Stones
   Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná
   Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí
   Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-III Chapernal, República de Costa Rica
   Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-IV Juntas, República de Costa Rica
   Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
   Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
   Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
   Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
   Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
   Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 23-413 Hodice
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25.000 list 32-213 Ktiš
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada
   Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná
   Základní geologická mapa 32-112 Borová Lada
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 13-443 Chotěboř
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-111 Březník
   Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice
   Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000
Autor článku
   Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
   Horniny a geologický vývoj na území geoparku Vysočina
   Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif)
   Natural resources - Building stones
   Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
   Petrografický a strukturní výzkum v okolí Borových Lad
   Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)
   Význam geologie pro společnost