Podrobnosti záznamu

Jméno
   Duffková, Renata
Autor monografie
   Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Autor článku
   Agrochemical properties of soil in Zhůří enclave
   Seasonal dynamics of infiltration in soil horizon A in Zhůří enclave
   Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
   Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku