Podrobnosti záznamu

Jméno
   Elečko, Michal
Autor článku
   Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development
   Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
   Geológia severného svahu šahanskej antiformy
   Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
   New evidence for the age of the Salgótarján Formation in Southern Slovakia
   Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
   Paleogeografia Rimavskej kotliny
   Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
   Sea ways connecting the Filakovo/Pétervására Basin with the Eggenburgian/Burdigalian open sea
   III. Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary Basins
   Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
   Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci