Podrobnosti záznamu

Jméno
   Eliáš, M.
Autor monografie
   Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
Autor článku
   Blocks of Upper Carboniferous Rocks in flysh of outher West Carpathian nappes
   Geologie
   Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)