Podrobnosti záznamu

Jméno
   Elznic, Antonín
Autor monografie
   Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí a 02-143 Cínovec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 11-222 Kadaň
   Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 02-321 Dubí a 02 - 143 Cínovec
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 02-321 Dubí
Autor článku
   Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
   Geologie severočeské pánve, výsledky výzkumu, průzkumu a těžby
   K paleogeografii severočeské hnědouhelné pánve
   K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
   Krušnohorské krystalinikum v podloží Severočeské hnědouhelné pánve
   Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
   Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
   Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
   Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
   Paleomagnetic timing of the tertiary of the north Bohemian bown-coal basin
   Perspektivy a úkoly osecké geologie
   Results of palaeomagnetic studies of the Tertiary in the Most area of the North-Bohemian Brown Coal Basin
   Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve