Podrobnosti záznamu

Jméno
   Exner, Jiří
Autor článku
   Results of geophysical methods in the northern forefield of open-pits Merkur and Březno
   Tektonika severní části lomu Merkur u Kadaně
   Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno