Podrobnosti záznamu

Jméno
   Farion, Roman
Autor článku
   Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek