Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fiala, František
Autor článku
   Bazaltoidní diabas od Hostimi s náznaky krevelového zrudnění
   Central Bohemian region
   Silurské polštářové lávy pražského okolí
   Textury a struktury svrchnoproterozoických vulkanitů Barrandienu
   Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů (2. sdělění)
   Xenolity albitizovaných granitoidů v granulovaném diabasu od Otmíčů