Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fiala, J.
Autor článku
   Forms of pyrolytic carbon ensuing on thermal degradation of coal and carbonaceous additives
   Growth, Structure and Properties of Pyrolytic Carbon in Moulding Mixtures
   Morphology and formation of pyrolytic carbon in moulding mixtures
   Pyrolysis of Coal and Additives as a Source of Lustrous Carbon in the Foundry Mould
   Rozlišení struktury forem pyrolýzního uhlíku pomocí rtg-difrakce
   Struktura pyrolýzního uhlíku ve slévárenských formách