Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fuchs, Petr
Autor článku
   Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
   K mineralogii Českého středohoří
   Krupkait - povstání z popela
   Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice