Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fučík, Petr
Autor monografie
   Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
Autor článku
   Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích