Podrobnosti záznamu

Jméno
   Fučík, Petr, 1975-
Autor článku
   Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
   Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
   Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce