Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gašpariková, Viera
Autor článku
   Biostratigrafičeskoje sopostavlenije goteriva i barrema Gruzii i Zapadnych Karpat
   Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
   Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1
   Liassic calcareous nannoflora from klippen belt (Czorsztyn unit)
   Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
   Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
   Nekotoryje voprosy biostratigrafii pograničnych slojev eocena i oligocena Kavkaza i Zapadnych Karpat
   Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
   Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
   Vápnitý nanoplanktón z podložia viedenskej panvy