Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gračeva, Taťjana V.
Autor článku
   Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
   U-Pb and K-Ar isotopic dating of Sinec (Rimavica) granites (Kohút zone of Veporides)
   Zircon from granitoid rocks of the Tríbeč-Zobor crystalline complex : its typology, chemical and isotopic composition