Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gradzinski, M.
Autor článku
   Age and Development of the Demänova Cave System (The Nízke Tatry Mts.)
   Odlišnosti vývoja alogénneho krasu Demänovskej doliny v spodnom pleistocéne a mladších obdobiach štvrtohor
Editor monografie
    Climate Changes the Karst Record II. Guidebook and Abstracts
    Guidebook and abstracts Climate Changes the Karst Record II
    Materialy 38. Sympozjum Speleologicznego