Podrobnosti záznamu

Jméno
   Groma, Bartolomej
Autor článku
   Modernizácia laboratórnej techniky v inženieskej geológii
   RNDr. Pavel Fabini jubiluje