Podrobnosti záznamu

Jméno
   Grundloch, Jiří
Autor monografie
   Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky
   Mapa hydrogeologických poměrů České republiky
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - B
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Be
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Ni
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Pb
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Th
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Zn
   Mapa typů porozity předkvartérních hornin České republiky
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů na Ostravsku a Opavsku
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Moravy a jeho přítoků
   Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy a Dyje
   Mapa vodohospodářsky významných sedimentů Lužnice a Nežárky
   Mapa vybraných zlomů České křídové pánve
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
   Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie)