Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gruntorád, J.
Autor článku
   Atmogeochemické pole a jeho vztah ke geofyzikálním a meteorologickým parametrům
   Korelace variací atmogeochemického pole s meteorologickými daty
   Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
   Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
   Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov