Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gruntorád, Jan, jr.
Autor článku
   Atmogeochemické monitorování
   Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
   Docent RNDr. Miloš Kužvart, CSc., pětašedesátníkem
   Mathematical statistical methods in interpretation of regional geophysical data from the Jeseníky Mts
   Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
   Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
   Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
   Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
   Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
   Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
   Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
   Poznámky k teoretickým základům atmogeochemických a geoelektrochemických metod
   Proč jáchymovská radioaktivní terma nemá CO2?
   Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
   První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
   První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
   Stanovení radioaktivity stavebnich surovin gama spektrometrií
   Světově proslulé osobnosti Jáchymova
   Vliv magnetosféry na geochemické procesy v litosféře a troposféře
   Vliv magnetosféry na životní prostředí
   Vzpomínka na Antonína Plachetku
   Vztah dynamiky atmogeochemického pole ke globálnímu elektrickému okruhu
   Vztah teploty a tlaku vzduchu k variacím atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov
   Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii