Podrobnosti záznamu

Jméno
   Gürtlerová, Pavla
Autor monografie
   Aplikace na kontrolu integrity záznamů v dokumentačních databázích
   Aplikace Významné geologické lokality
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
   Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405
   Geovědní informační systém oblasti Jesenicka
   IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
   Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - B
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Be
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Ni
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Pb
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Th
   Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Zn
   Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
   Portál státní geologické služby
   Significant geological localities
   Significant geological localities of the Czech Republic
   Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
   Strukturovaná legenda digitální geologické mapy ČR 1:500 000
   Třeboňsko
   Třeboňsko
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
   Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-12 Hranice
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, listy 15-12 Osoblaha a 15-14 Krnov
   Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-14 Žamberk
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec
   Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124
   Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace
   Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
   Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora - Mapa dokumentačních bodů. MS
   Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov
   Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
   Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map
Autor článku
   Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
   Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
   Does stream water chemistry reflect watershed characteristics?
   Education, Heritage and Outreach - Geotourism/GeoParks
   Geoconservation in the Czech Republic
   Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
   Significant geological localities of the Czech Republic
   Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
   Tvorba národní informační geologické vrstvy