Podrobnosti záznamu

Jméno
   Halounová, Lena, 1956-
Autor článku
   Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
   Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
   Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
   Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
   RADARSAT imaging of the 1997 Czech Republic flood
   Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
   Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
   Use of remote sensing in monitoring river floods and their effects on the landscape