Podrobnosti záznamu

Jméno
   Halva, Vlastimil
Autor článku
   Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob