Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hamerlík, Ladislav
Autor článku
   Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na Žitnom ostrove