Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hamršmíd, Bohumil
Autor článku
   Biostratigraphic evaluation of calcareous nannoplankton from the autochthonous Upper Cretaceous and Paleogene of the Nesvačilka and Vranovice Grabens, SE margin of the Bohemian Massif
   The Ichnofossil Helicotaphrichnus Commensalis Kern, Grimmer , lister 1974 from the locality "Lomnice u Tišnova" (lower Badenian, sw Moravia)
   Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
   IV. mikropaleontologický seminář Hodonín 1.-2.10.1986
   Kdy byl vyhlouben nesvačilský a vranovický kaňon?
   Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
   Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
   Neue Beiträge zum Oligozän von Ottenthal in der Waschbergzone, Niederösterreich. 17
   Nosislav-3 borehole
   Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
   Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics
   Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
   RNDr. Milan Holzknecht šedesátníkem
   Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
   Suprafan and channel-and-levee deposits near Tichý Potok, Levoča Mts.; Central-Carpathian Paleogene Basin, Slovakia
   The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
Další autor
Role
   Původce
Článek
   Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
   Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
   Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy