Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanáček, Jozef
Autor článku
   Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu
   Geológia a surovinové zdroje niektorých mezozoických jednotiek sz. časti Nízkych Tatier a z. časti Velkej Fatry
   Geological structure of the Myjavská pahorkatina (upland) and Čachtické Karpaty Mts.