Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanáček, Martin
Autor monografie
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
   Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
   Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-221 Žulová
Autor článku
   Der Findlingsgarten in Velká Kraš im Jeseník-Gebiet (Tschechien)
   Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
   Písečník u Javorníku - drumlin se zachovalou sukcesí subglaciálních a supraglaciálních sedimentů
   Sedimentary petrological characteristics of lateral and frontal moraine and proglacial glaciofluvial sediments of Bertilbreen, Central Svalbard
   Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
   Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku
   Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
   Zahrádky bludných balvanů na Jesenicku