Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanák, J.
Autor monografie
   Dynamika sedimentace v řece Moravě při záplavách
   Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
Autor článku
   Chracteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
   Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
Editor monografie
    Far Field of the Geological Repository in the Bohemian Massif
    Sborník 2000