Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanák, Jaroslav
Autor článku
   Průzkumná díla v historickém jádru města Brna
   Ražba sekundárních kolektorů v historickém jádru Brna jako zdroj geologických poznatků
   Sedimenty spodního badenu a kvartéru v centru Brna
   Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice