Podrobnosti záznamu

Jméno
   Hanas, Peter
Autor článku
   Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
   K problematike optimálneho využitia ložísk na príklade ložiska Pezinok-Trojárová
   Metallogeny of the Malé Karpaty Mts.
   Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč
   O liasových manganových rudách Malých Karpát
   Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)