Podrobnosti záznamu

Jméno
   Havrlant, M.
Autor monografie
   Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
   Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
Autor článku
   Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu
   Vliv těžby uhlí na životní prostředí